Research Progress of Solvent-based Smart Actuator Materials
Zhang Dajie, Liu Jie, Chen Bo, Wang Jingxia, Jiang Lei
Acta Chimica Sinica . 2018, (6): 425 -435 .  DOI: 10.6023/A18010035