Reductive Amination by One Pot Reaction of Aldehydes and Alkoxyamines Catalyzed by B(C 6F 5) 3
He Yunqing, Teng Jinwei, Tian Chong, Borzov Maxim, Hu Qishan, Nie Wanli
Acta Chim. Sinica . 2018, (10): 774 -778 .  DOI: 10.6023/A18070281