Effect of Nitrogen-Containing Functional Groups of Cobalt Phthalocyanine Catalyst on the Oxygen Reduction Performance in Fuel Cells
Huang Wenjiao, Zhang Haoyu, Hu Shuozhen, Niu Dongfang, Zhang Xinsheng
Acta Chim. Sinica . 2018, (9): 723 -728 .  DOI: 10.6023/A18060231