Investigation of Adsorption Mechanism of Layered Double Hydroxides and Their Composites on Radioactive Uranium:A Review
Wang Ning, Pang Hongwei, Yu Shujun, Gu Pengcheng, Song Shuang, Wang Hongqing, Wang Xiangke
Acta Chim. Sinica . 2019, (2): 143 -152 .  DOI: 10.6023/A18090404