Study on Preparation of Cu-ZrO 2 Catalyst Coated by Nitrogen-Doped Carbon and Catalytic Dehydrogenation Performance
Wang Yongsheng, Zhao Yunlu, Zhao Zhenzhen, Lan Xiaolin, Xu Jinxia Xu Weixiang, Duan Zhengkang
Acta Chim. Sinica . 2019, (7): 661 -668 .  DOI: 10.6023/A19040124