Self-Assembly of a Highly Fluorescent Three-Dimensional Supramolecular Organic Framework and Selective Sensing for Picric Acid
Wu Yi-Peng, Wang Ze-Kun, Wang Hui, Zhang Dan-Wei, Zhao Xin, Li Zhan-Ting
Acta Chimica Sinica . 2019, (8): 735 -740 .  DOI: 10.6023/A19060214