Study on Properties of Excited-state Intermolecular Proton Transfer (ESPT) Reaction Dendrite Containing Benzidine Fragments of Organic Chromophore
Qin Xiaozhuan, Wang Xinchao, Feng Dandan, He Jiabei, Zheng Liping, Wang Yong, Xie Guanghui, Li Jingjing, Ding Ge
Acta Chim. Sinica . 2019, (8): 751 -757 .  DOI: 10.6023/A19040109