Radical-Type Difunctionalization of Alkenes with CO 2
Zhang, Zhen, Gong, Li, Zhou, Xiao-Yu, Yan, Si-Shun, Li, Jing, Yu, Da-Gang
Acta Chimica Sinica . 2019, (9): 783 -793 .  DOI: 10.6023/A19060208