Preparation of Multi-stimulus Responsive Polymer Nanospheres Based on AIE Effect and Its Cell Tracing Application
Guan, Xiaolin, Wang, Lin, Li, Zhifei, Liu, Meina, Wang, Kailong, Lin, Bin, Yang, Xueqing, Lai, Shoujun, Lei, Ziqiang
Acta Chimica Sinica . 2019, (10): 1036 -1044 .  DOI: 10.6023/A19060226