A Molecular Dynamics Simulation Study of the Effect of External Electric Field on the Water Surface Potential
Yang, Pengli, Wang, Zhenxing, Liang, Zun, Liang, Hongtao, Yang, Yang
Acta Chimica Sinica . 2019, (10): 1045 -1053 .  DOI: 10.6023/A19060205