Construction and Application of DNA-two-dimensional Layered Nanomaterials Sensing Platform
Chi Jingyuan, Li Jing, Ren Shaokang, Su Shao, Wang Lianhui
Acta Chimica Sinica . 2019, (12): 1230 -1238 .  DOI: 10.6023/A19070262