Review of Theoretical and Applied Research of Graphene in Anti-corrosion Film and Organic Anti-corrosion Coatings
Ding Rui, Chen Si, Lv Jing, Gui Tai-jiang, Wang Xiao, Zhao Xiao-dong, Liu Jie, Li Bing-jun, Song Li-ying, Li Wei-hua
Acta Chimica Sinica . 2019, (11): 1140 -1155 .  DOI: 10.6023/A19050174