Molecular Dynamics Simulation of “Quasi-Gemini” Anionic Surfactant at the Decane/Water Interface
Gao Simeng, Xia Kun, Kang Zhihong, Nai Yongning, Yuan Ruixia, Niu Ruixia
Acta Chimica Sinica . 2020, (2): 155 -160 .  DOI: 10.6023/A19100364