Hierarchical Nitrogen-doped Carbon Nanocages as High-rate Long-life Cathode Material for Rechargeable Magnesium Batteries
Tang Gong-ao, Mao Kun, Zhang Jing, Lyu Pin, Cheng Xueyi, Wu Qiang, Yang Lijun, Wang Xizhang, Hu Zheng
Acta Chimica Sinica . 2020, (5): 444 -450 .  DOI: 10.6023/A20010011