Design, Synthesis and Field Effect Characteristics of Diazulene Diimides Bridged by Aromatic Group
Hou Bin, Li Jing, Xin Hanshen, Yang Xiaodi, Gao Honglei, Peng Peizhen, Gao Xike
Acta Chimica Sinica . 2020, (8): 788 -796 .  DOI: 10.6023/A20050161