Synthesis of Two-dimensional Hydrophobic Copper-based Nanosheets and Their Application in Catalytic Oxidation of Sulfides
Yang Zhongjie, Zhang Xiaofei, Shi Yanan, Long Chang, Zhang Binhao, Yan Shuhao, Chang Lin, Tang Zhiyong
Acta Chimica Sinica . 2020, (9): 980 -988 .  DOI: 10.6023/A20050165