Multifunctional Fe 3O 4@SiO 2Janus Particles
Zhao Ruotong, Han Tianhao, Sun Dayin, Shan Dan, Liu Zhengping, Liang Fuxin
Acta Chimica Sinica . 2020, (9): 954 -960 .  DOI: 10.6023/A20060208