Tunable Charge Transfer Plasmon at Gold/Copper Heterointerface
Zhu Qingqing, Song Xiaojun, Deng Zhaoxiang
Acta Chimica Sinica . 2020, (7): 675 -679 .  DOI: 10.6023/A20050145