Smart Light-responsive CO 2 Adsorbents for Regulating Strong Active Sites
Sun Jingjing, Wu Qiurong, Weng Wenqiang, Liu Xiaoqin, Tan Peng, Sun Linbing
Acta Chimica Sinica . 2020, (10): 1082 -1088 .  DOI: 10.6023/A20070316