Construction of Nitric Oxide (NO)-Responsive Fluorescent Polymer and Its Application in Cell Imaging
Zheng Bin, Cheng Sheng, Dong Huaze, Zhu Jinmiao, Han Yu, Yang Liang, Hu Jinming
Acta Chimica Sinica . 2020, (10): 1089 -1095 .  DOI: 10.6023/A20060280