Progress in Carbon Dots from the Perspective of Quantum Dots
Liu Yanhong, Zhang Dongxu, Mao Baodong, Huang Hui, Liu Yang, Tan Huaqiao, Kang Zhenhui
Acta Chimica Sinica . 2020, (12): 1349 -1365 .  DOI: 10.6023/A20060274