In-situ Li 3PO 4 Coating of Li-Rich Mn-Based Cathode Materials for Lithium-ion Batteries
Liu Jiuding, Zhang Yudong, Liu Junxiang, Li Jinhan, Qiu Xiaoguang, Cheng Fangyi
Acta Chimica Sinica . 2020, (12): 1426 -1433 .  DOI: 10.6023/A20070330