Ir-Catalyzed Enantioselective Friedel-Crafts Type Allylic Substitution of Indolizines
Pusu Yang, Chen-Xu Liu, Wen-Wen Zhang, Shu-Li You
Acta Chimica Sinica . 2021, (6): 742 -746 .  DOI: 10.6023/A21050198