Research Progress on the Macrocycle-Derived Artificial Transmembrane Ion Channels
Tengfei Yan, Shengda Liu, Yichen Luo, Yingping Zou, Junqiu Liu
Acta Chimica Sinica . 2021, (8): 999 -1007 .  DOI: 10.6023/A21050222