Theoretical Research on Catalytic Performance of TMN xC y Catalyst for Nitrogen Reduction in Actual Water Solvent
Kun Xiong, Jiayao Chen, Na Yang, Shangkun Jiang, Li Li, Zidong Wei
Acta Chimica Sinica . 2021, (9): 1138 -1145 .  DOI: 10.6023/A21040136