γ-烷氧基-2(5 H)-呋喃酮-哌嗪-磺酰胺类化合物的合成及抗癌活性研究
魏梦雪, 高晓慧, 张和, 李学强
Synthesis of New Chiral γ-Alkoxy-2(5 H)-furanone-piperazine-sulfonamide Compounds and Preliminary Evaluation of in Vitro Anticancer Activity
Wei Mengxue, Gao Xiaohui, Zhang He, Li Xueqiang
有机化学 . 2015, (2): 439 -445 .  DOI: 10.6023/cjoc201409008