N-水杨醛腙修饰11-氮杂青蒿素衍生物的合成及性质研究
李四聪, 季绍聪, 赵亮, 廖晓雨, 刘传峰, 汤浩东, 舒正宁, 杨鹏, 裴月湖
Syntheses and Property Evaluation of N-Salicylaldehyde Hydrazone Modified 11-Azaartemisinins and Their Derivatives
Li, Sicong, Ji, Shaocong, Zhao, Liang, Liao, Xiaoyu, Liu, Chuanfeng, Tang, Haodong, Shu, Zhengning, Yang, Peng, Pei, Yuehu
有机化学 . 2019, (10): 2860 -2866 .  DOI: 10.6023/cjoc201902024