Synthesis of 4H-Chromene Derivatives Catalyzed by KF/Al_2O_3
Shi Daqing;Wang Xiangshan;Tu Shujiang
Chinese Journal of Organic Chemistry . 2002, (12): 1053 -1056 .