Ni-catalyzed C(sp 2)-carbon and C(sp 2)-heteroatom Cross-coupling Reactions
LI Zhe, FU Yao, LIU Lei, GUO Qing-Xiang*
Chin. J. Org. Chem. . 2005, (12): 1508 -1529 .