Advances of Glaser Coupling Reaction
TANG Jin-Yu, JIANG Huan-Feng*, DENG Guo-Hua, ZHOU Lei
Chin. J. Org. Chem. . 2005, (12): 1503 -1507 .