Advances in Study of the Indocyanine Dyes
LI Chun-Lan,WANG Lan-Ying*,SUN Guo-Feng,ZHANG Zu-Xun
Chinese Journal of Organic Chemistry . 2006, (04): 442 -453 .