Recent Progress on Study of Calixarene Derivatives
GUO Xun,LIU Fang,LU Guo-Yuan*
Chin. J. Org. Chem. . 2005, (9): 1021 -1028 .