Reaction Mechanism for the Formation of 1,3-Ditertiobutyl-5,5-
dinitrohexahydropyrimidine
LI Qing-Xia, WANG Feng, MENG Wen-Jun, MENG Zi-Hui, LOU Zhong-Liang, SONG Gong-Yan, QIN Guang-Meng, GE Zhong-Hua, WANG Bo-Zhou
Chin. J. Org. Chem. . 2010, (03): 409 -413 .