New Progress of Researches in Carbazole Compounds
ZHANG Fei-Fei, ZHOU Cheng-He, YAN Jian-Ping
Chinese Journal of Organic Chemistry . 2010, (06): 783 -796 .