Synthesis of Biphenyls
LI Wen-Yan, ZHAO Dong-Mei, XIONG Xu-Qiong, MA Qian-Qian, CHENG Mao-Sheng
Chinese Journal of Organic Chemistry . 2011, (06): 784 -790 .