Supramolecular Self-assemblies of Cucurbit[7,8]uril with Certain 1, n-Alkylene-bismethylpyridinum Dibromide
Xiao Xin, Wu Mingqiang, Xue Saifeng, Zhu Qianjiang, Zhang Jianxin, Tao Zhu
Chin. J. Org. Chem. . 2012, (01): 68 -74 .  DOI: 10.6023/cjoc1104223