Progress in Copper-Catalyzed Asymmetric Allylic Alkylation Reaction
Cui Penglei, Liu Haiyan, Zhang Dongnuan, Wang Chun
Chin. J. Org. Chem. . 2012, (08): 1401 -1409 .  DOI: 10.6023/cjoc1110071