Halogenation Reaction of Purpurin-18 and Synthesis of Chlorin Derivatives
Liu Ranran, Yin Jungang, Li Jiazhu, Wu Jin, Chen Guanlong, Jin Yingxue, Wang Jinjun
Chinese Journal of Organic Chemistry . 2012, (03): 544 -551 .  DOI: 10.6023/cjoc1105231