Progress in Thiol-Ene/Yne Click Chemistry
Liu Qing, Zhang Qiuyu, Chen Shaojie, Zhou Jian, Lei Xingfeng
Chin. J. Org. Chem. . 2012, (10): 1846 -1863 .  DOI: 10.6023/cjoc1201142