Easily Modified Directing Groups for the Palladium-Catalyzed C—H Functionalization
Wang Yong, Cheng Guolin, Cui Xiuling
Chin. J. Org. Chem. . 2012, (11): 2018 -2039 .  DOI: 10.6023/cjoc201205026