Oxidative Cross Coupling of sp 3-C—H Bonds Catalyzed by Bu 4NAuCl 4 with H 2O 2 as Oxidant
Zhang Yan, Zhu Chengjian
Chin. J. Org. Chem. . 2012, (11): 2090 -2094 .  DOI: 10.6023/cjoc201210029