Synthesis of Novel Spiro[pyrazole-pyrrolizin] Derivatives via 1,3-Dipolar Cycloaddition of Nitrilimine
Hu Xiaolian, Liu Bin, Liu Haochong, Li Xiaofang
Chin. J. Org. Chem. . 2013, (07): 1583 -1586 .  DOI: 10.6023/cjoc201212007