Synthesis and Biological Activities of 4-Alkyl-6-aryl-1,3-thiazines
Li Wan, Hu Aixi, Liu Ailin, Peng Junmei, Xia Lin, Tan Weiqing
Chin. J. Org. Chem. . 2013, (07): 1478 -1482 .  DOI: 10.6023/cjoc201212026