Investigation of Excited-State Proton Transfer of 2-(3-Acetamido-2-pyridyl)benzimidazole in the Confined Nanocavity of Cucurbit[7]uril
Yi Pinggui, Yang Xichun, Liu Jin, Hou Bo, Yu Xianyong, Li Xiaofang, Wang Zhaoxu, Zheng Baishu
Chin. J. Org. Chem. . 2013, (07): 1451 -1456 .  DOI: 10.6023/cjoc201212044