Synthesis of D-( R)-Tyrosine by Catalytic Asymmetric Hydrogenation and Its Practical Application
Yu Kunjiao, Zhang Zhenfeng, Huo Xiaohong, Wang Xingguang, Liu Delong, Zhang Wanbin
Chin. J. Org. Chem. . 2013, (9): 1932 -1938 .  DOI: 10.6023/cjoc201305051