Cyclopropylation of Chlorophyllous Degradation Products and Synthesis of Chlorin Derivatives
Liu Yang, Xu Xisen, Li Jiazhu, Yin Jungang, Qi Caixia, Wang Jinjun
Chin. J. Org. Chem. . 2014, (3): 552 -560 .  DOI: 10.6023/cjoc201310002