Construction of Nitrogen-Oxygen-Heterocycles via Copper-Free Click Reactions of Nitrile Oxides
Han Qian, Yi Chao, Xiong Xingquan
Chin. J. Org. Chem. . 2014, (6): 1092 -1103 .  DOI: 10.6023/cjoc201311044