Synthesis of N-Sulfonyl Pyrrolidines Catalyzed by IPrAuCl/AgOTf
Yuan Dongpeng, Zeng Ming, Bai Chunmei, Cui Dongmei, Zhang Chen
Chin. J. Org. Chem. . 2014, (6): 1231 -1234 .  DOI: 10.6023/cjoc201312025