Synthesis and Properties of an Aza-coumarin Based Sensor for Detection of Zn 2+, Cd 2+ and Cu 2+
Fan Jiangli, Xu Qunli, Zhu Hao, Peng Xiaojun
Chin. J. Org. Chem. . 2014, (8): 1623 -1629 .  DOI: 10.6023/cjoc201403024