Synthesis of N-Heterocyclic Carbene Ruthenium Complex and Application as Catalyst for Suzuki Coupling Reaction
Li Xiaowei, Zhou Jin, Zhuo Shuping
Chin. J. Org. Chem. . 2014, (10): 2063 -2067 .  DOI: 10.6023/cjoc201404012